Bia-Pox Solventsiz Epoksi Zemin Kaplama Astarı

Bia-Pox Solventsiz Epoksi Zemin Kaplama Astarı

 

Solventsiz reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon kurumalı epoksi astarıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Ameliyathaneler, tekstil fabrikaları, gıda tesisleri laboratuvarlar, santraller,  garajlar, çamaşırhaneler, depolar, otoparklar, tamir, bakım, yıkama üniteleri, yürüme yolları, banyolar ve kimyasal ve mekanik direncin istenildiği yerlerde dayanıklı zemin ve duvarlarında astar olarak kullanılır. 

ÖZELLİKLERİ
• Yüksek kimyasal ve mekanik dirence sahiptir.
• Atmosfer koşul ve kirliliğine, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
• Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
• Beton ve yüzeylerin aşınmasını önler.
• Zemin kaplama malzemesi ile beton arasındaki aderansı azaltır.

UYGULAMA
Bia-Pox Solventsiz Epoksi Astarı uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Solventsiz Epoksi A Komp. ve Sertleştirici B Komp. beraberce karıştırılmalı ve homojen hale getirildikten sonra uygulamaya geçilmelidir. Uygulanacak malzeme mastar, mala veya taraklı mala ile iyice yayılıp rulo ile taranmalıdır. Taramadan sonra kirpi rulo ile kaplamanın gazı çıkartılmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama ortamında aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. Malzemenin kullanımı yaklaşık 50 dakikada yapılmalıdır.